Institutionen för nordiska språk

Om kurserna

Kurserna är på 7,5 hp och de kostar 7500 SEK per kurs och deltagare. Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig snabbt.

Kurserna Swedish for Academics är grundkurser i svenska som syftar till att ge utomnordiska medarbetare grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De ges som uppdragskurser för anställda vid Uppsala universitet. Avgiften betalas av de studerandes institution.

Alla fyra kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet.

Om man inte är nybörjare kan man få skriva ett diagnostiskt test och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kurserna Swedish for Academics 1 och 2 läses en i taget på deltid under en termin med lektioner två gånger i veckan. Swedish for Academics 3 och 4 läses en i taget på deltid med lektion en gång i veckan.

För utbytesstudenter och masterstudenter samt i mån av plats för doktorander registrerade i Uppdok erbjuder Institutionen för nordiska språk kurserna: Basic Swedish 1–4. Kurserna är på 7,5 hp och de är kostnadsfria.

Samläsning mellan Basic Swedish och Swedish for Academics kan förekomma.

Höstterminen 2018

Höstterminens kurser börjar 5, 6 och 7 september 2018.

Ett diagnostiskt prov för studenter som sökt kurserna Swedish for Academics 2–4 äger rum 29 augusti 2018, kl. 18–20.

The courses start on September 5, 6 and 7, 2018.

Ladda ned ansökningsblanketten för höstterminens kurser här.

Blanketten ska lämnas in senast 27 augusti 2018.