Avgiftsfri kurs

Vi är glada att meddela att Swedish for Academics är avgiftsfri från vårterminen 2019. Antalet deltagare är begränsat – först till kvarn gäller. Ansök nere till höger från 1 december!

Om kurserna

Kurserna är på 7,5 hp vardera. Det finns ett begränsat antal platser.

Kurserna Swedish for Academics är grundkurser i svenska som syftar till att ge utomnordiska medarbetare grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De ges som uppdragskurser för anställda vid Uppsala universitet.

Alla fyra kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet.

Om man inte är nybörjare kan man skriva ett diagnostiskt test och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kurserna Swedish for Academics 1, 2, 3 och 4 läses en i taget på deltid under en termin.

För utbytesstudenter och masterstudenter registrerade i Ladok erbjuder Institutionen för nordiska språk kurserna: Basic Swedish 1–4. Kurserna är på 7,5 hp och de är kostnadsfria.

Samläsning mellan Basic Swedish och Swedish for Academics kan förekomma.

Vårterminen 2019

Vårterminens kurser börjar i början av februari 2019. 

Ett diagnostiskt prov för nya sökande med förkunskaper i svenska äger rum 30 januari 2019 kl. 18–20.

Anmälan till Swedish for Academics vårterminen 2019 öppnar den 1 december 2018. Du anmäler dig genom att fylla i detta formulär.