Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus)

Tisus är ett nationellt, behörighetsgivande test i svenska avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till högskoleutbildning i Sverige och som saknar betyg i svenska.

För att klara provet krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, motsvarande svenska 3 på gymnasiet. Testet ges två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Betygsgrader för Tisus är Godkänd och Underkänd.

Testet pågår under två dagar och består av tre delprov: läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Delproven i läsförståelse och skriftlig färdighet ges under första dagen. Det muntliga delprovet genomförs för vissa testdag 1 och för andra testdag 2. Räkna alltså med att vara tillgänglig båda dagarna.

Viktig information till dig som ska skriva provet