Institutionen för nordiska språk

Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus)

Tisus är ett nationellt, behörighetsgivande test i svenska avsett för personer med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till högskoleutbildning i Sverige och som saknar betyg i svenska.

För att klara provet krävs mycket goda kunskaper i svenska språket, motsvarande svenska 3 på gymnasiet. Testet ges två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Vid godkänt resultat på testet ges ett intyg om kunskaper i svenska för universitets- och högskolestudier enligt Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 1996:22, 4 §. Två betygsgrader, GODKÄND och UNDERKÄND, tillämpas. 

Testet pågår under två dagar och består av tre delprov: läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Delproven i läsförståelse och skriftlig färdighet ges under första dagen. Det muntliga delprovet genomförs för vissa testdag 1 och för andra testdag 2. Räkna alltså med att vara tillgänglig båda dagarna.

Viktig information till dig som ska skriva provet

Mer information om Tisus

Anmälan TISUS
  • Nästa provtillfälle äger rum 9–10 maj 2017. Tyvärr finns inga platser kvar.
  • Till hösten äger provet rum 31 oktober–1 november. Anmälningsblankett publiceras i september.

Observera att antalet platser är begränsat och att platserna kan ta slut före sista anmälningsdag. Du kommer att få en bekräftelse på din anmälan via e-post inom en vecka efter att du anmält dig.