Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare

Svenska som andraspråk A är en ny kurs för dig som ska undervisa vuxna andraspråksinlärare. Kursen kan ge behörighet att undervisa på SFI för dig som redan har lärarexamen. Den kan också läsas av alla som har ett intresse för språkinlärning och flerspråkighet. Du har möjlighet att läsa hela kursen på halvfart eller välja en eller flera av de fristående kurserna. Kursen ger behörighet till Svenska som andraspråk B.

Kursplan för hela A-kursen, 30 hp

Fristående delkurser, 7,5 hp

Delkurs 1: Språk, kultur och migration

Delkurs 2: Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

Delkurs 3: Fonetik och uttal

Delkurs 4: Andraspråksinlärning hos vuxna