Institutionen för nordiska språk

Bostad

Om du kommer som utbytesstudent eller stipendiat kan du söka bostad via Uppsala universitet.

När det är klart att du ska komma, kommer vi att skicka blanketten HOUSING APPLICATION till dig, som ska returneras till institutionens kontaktperson för utbytesstudenter (se rutan nedan).

De flesta studentrum för utbytesstudenter ligger i Studentstadens tre stora studentområden Flogsta, Kantorn och Rackarberget. Här bor man tillsammans med svenska studenter, som man delar kök med. Rummen är möblerade och har en månadshyra på ca 2800 SEK. Det finns dock också dyrare boenden, som Ekeby och Hotel Uppsala, där det enbart bor internationella studenter. Tycker man om naturen kan man välja Lilla Sunnersta, ett fint nybyggt område med ett-rumslägenheter, en bit från centrum.

Som regel finns det bostad till alla som vill komma, men eftersom det råder bostadsbrist i Uppsala och antalet utbytesstudenter är konstant stigande, har institutionen en rumskvot som inte kan överskridas. Därför måste vi göra en prioritering av ansökningarna, och har du otur kan du få en studieplats, men ingen bostad.

Terminstider

Höstterminen: 1 september - 18 januari

Vårterminen: 19 januari - 7 juni

Kontakta oss!

Kontaktperson för utbytesstudenter och stipendiater vid institutionen:

För mer information om våra kurser: