Institutionen för nordiska språk

Kurser

Alla våra kurser ges på svenska (eller norska eller danska). Du ska alltså kunna så mycket svenska när du kommer att du kan följa undervisningen utan problem. Vi ser det också som en självklarhet att våra utbytesstudenter huvudsakligen läser kurser hos oss på Nordiska språk, eller på Litteraturvetenskap.

På institutionen för nordiska språk kan du hitta kurser om det mesta som rör studiet av svenska språket: Grammatik, språkhistoria, språksociologi, textanalys, namnforskning, dialektologi, runkunskap, språk och kön med mera. Vi har även kurser i danska, fornisländska, nyisländska och norska på olika nivåer.

Som utbytesstudent/stipendiat kan du välja relativt fritt mellan våra kurser. Du kan läsa fristående kurser, enstaka delkurser eller hela baskurser. Många utbytesstudenter väljer t.ex. att läsa baskursen Svenska för studerande med annat modersmål (SVUS), som är en fördjupningskurs i svenska. Andra är mer avancerade och läser kanske Svenska språket A eller Nordiska språk A, eller sätter själva ihop sina kurser med olika delkurser och fritstående kurser. Det vanliga är att man läser 30 högskolepoäng per termin. Detta motsvarar 4 kurser om 7.5 högskolepoäng.

Innan du kommer ska du meddela vår studievägledare vilka kurser du tänker läsa. Han kan också ge dig råd om kurserna, och skicka dig scheman. Kontaktuppgifter till vår studievägledare hittar du längre ner på sidan. Det kan också vara bra att du försäkrar dig om att kurserna accepteras av din institution i hemlandet, så det inte blir problem vid eventuell meritöverföring.

För vår institution är det viktigt att du sedan tenterar de kurser du har registrerat dig på, annars får vi nämligen inga pengar för vår undervisning! Detta är en konsekvens av det svenska systemet, och eftersom vi har ganska många utbytesstudenter blir det kännbart för vår ekonomi om inte alla tenterar. Det kanske kan kännas onödigt att tentera för dig, men vi hoppas du har förståelse för vår situation.

Terminstider

Höstterminen: 1 september - 18 januari

Vårterminen: 19 januari - 7 juni

Kontakta oss!

Kontaktperson för utbytesstudenter och stipendiater vid institutionen:

För mer information om våra kurser: