Welcome to our department

Welcome to Scandinavian Languages and Campus Engelska parken. We offer around 70 individual courses and two programmes. Most of them require Swedish proficiency, but we also offer courses in Swedish as a second language.

Reception hours during the autumn

Study counsellors on Skype or Zoom

Våra kurser och ämnen

Nordiska språk

Institutionen erbjuder ett sjuttiotal kurser och två program. Kurser på grund- och avancerad nivå ges i det svenska språket, de nordiska grannspråken (norska, danska, isländska, färöiska) och andra ämnen så som till exempel textanalys, runologi och sociolingivistik.

Du kan välja att söka bland alla kurser och alla program som institutionen erbjuder eller välja något av våra ämnesområden svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk och svenska för utländska studerande.

pluggasvenska.nu

Do you want to learn more about the Swedish language, get advice on carrers and read about our current research? Our blog Pluggasvenska.nu gives you inspiration for your studies and your future career. But it is all in Swedish ...

Nytt på bloggen