Våra kurser och ämnen

Nordiska språk

Institutionen erbjuder ett sjuttiotal kurser och två program. Kurser på grund- och avancerad nivå ges i det svenska språket, de nordiska grannspråken (norska, danska, isländska, färöiska) och andra ämnen så som till exempel textanalys, runologi och sociolingivistik.

Du kan välja att söka bland alla kurser och alla program som institutionen erbjuder eller välja något av våra ämnesområden svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk och svenska för utländska studerande.

pluggasvenska.nu

Till pluggasvenska.nuVill du lära dig mer om svenska språket, få tips om språkrelaterade yrken och läsa om pågående forskning? Pluggasvenska.nu ger dig inspiration till dina studier och din framtida karriär.

Nytt på bloggen