Study scandinavian languages

The department of Scandinavian Languages offer courses about scandinavian languages, including swedish, danish, norweigan and icelandic. We also offer a wide range of Swedish courses.

Basic Swedish

Swedish for academics

Kurser som synts på facebook och instagram:

Isländska 1 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Fornisländska 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Grammatik och fonologi 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkanalys och bedömning 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkutvecklande arbetssätt i klassrummet 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkpolitik 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Språkvård 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Samtalsanalys 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Danska 1 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Svenska som andraspråk A 30 hp – Kursplan och anmälan

Svenska språket A 30 hp – Kursplan och anmälan

Nordiska språk A 30 hp – Kursplan och anmälan

Professionellt skrivande 15 hp – Kursplan och anmälan

Skolan i det flerspråkiga samhället 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Svenska dialekter 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Ortnamn och personnamn 7,5 hp – Kursplan och anmälan

Namnforskning 7,5 hp (avancerad nivå) – Kursplan

Institutionens kurser och program

Last modified: 2022-05-02