Swedish Language A, 30 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 100%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55709 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, 100%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05709 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: General entry requirements

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 45,000

Tuition fee, total: SEK 45,000

About the course

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? Att ha bra kunskaper i svenska är fördelaktigt, oavsett vilken karriär du väljer. I kursen får du utveckla din kommunikativa kompetens samtidigt som du lär dig mer om det svenska språket ur ett vetenskapligt perspektiv. Du får kunskap om hur svenskan utvecklats och hur den ser ut i dag samt vilken plats den har i dagens samhälle. Med sin inriktning på både praktiska färdigheter och teoretisk fördjupning, i både tal och skrift, ger kursen en god grund för vidare studier samtidigt som din egen språkmedvetenhet utvecklas. Kursen består av följande delkurser:

Språkvetenskapliga perspektiv - en introduktion i att tänka kring vetenskapliga perspektiv på svenska språket. Du lär dig bland annat att ställa forskningsfrågor och att identifiera språkvetenskapliga ämnen. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom svenska språket.

Texter och samtal - en kurs i hur vi använder språket i texter och samtal. Du lär dig grunderna i textanalys och samtalsanalys. Vad kan vissa sätt att skriva på säga om en text och de budskap den förmedlar? Och hur är egentligen ett samtal uppbyggt?

Språkstruktur - en kurs i svensk grammatik. Du får kunskaper om språkets grammatiska funktion och om syntax, den struktur som orden har när de sätts ihop i en mening. Du lär dig mer om morfologi och semantik som handlar om ordbildning och ords betydelser. Du får också en inblick i grundläggande begrepp inom fonetik - hur språket låter och hur språkljud formas.                                                                                               

Svenskan i tid och rum - en genomgång av svenska språkets historia och förändring, från 1500-talet fram till idag. Genom att läsa texter från olika tider och lyssna på talspråk från olika områden får du överblick över svenskans grammatiska, dialektala och språkpolitiska förändringar. 

Tala och skriva - en praktisk kurs där du får öva på dina färdigheter i att skriva och tala. Du tränar på olika sätt att skriva och att hålla tal inför en grupp, färdigheter som kommer till nytta i de flesta sammanhang. Den här kursen är en bra förberedelse för fortsatta universitetsstudier.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76