Swedish Language B, 30 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 100%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55723 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, 100%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05723 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: At least 22.5 credits from Swedish Language A, or Professional Writing in Swedish, 15 credits, together with Language Structure, 7.5 credits, and Swedish in Time and Space, 7.5 credits, or the first semester of the Bachelor's Programme in Languages

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 45,000

Tuition fee, total: SEK 45,000

About the course

I den här kursen dyker du djupare in i svensk språkhistoria med läsning av källtexter, du lär dig mer om hur språket samverkar med samhälle och normer, du får fördjupad och nyanserad kunskap om grammatik och du gör ett mindre vetenskapligt arbete om ett ämne som intresserar dig. Kursen består av fyra delkurser:

Grammatik, text och betydelse - en fördjupningskurs i grammatik. I kursen får du olika se grammatik ur olika perspektiv, du lär dig använda Svenska akademiens grammatik och du får en utökad och nyanserad bild av det svenska språkets struktur.

Svenska språkets historia - en fördjupningskurs i språkhistoria. Du lär dig att läsa och tolka texter från vikingatid till nutid, inklusive runtexter och texter på fornnordiska. Du får mer kunskap om vad som driver språklig förändring, hur den svenska grammatiken har förändrats och skriftnormer. I kursen får du också lära dig om ort- och personnamn.

Språket i samhället - en kurs om samverkan mellan språk och samhälle. Kursen bygger vidare på kunskaper om text- och samtalsanalys. Du lär dig termer för att beskriva språklig variation och hur variationen är kopplad till utomspråkliga faktorer. Du får mer kunskap om språkpolitik och språkvård i Sverige och du lär dig om sociolingvistiska teorier och metoder.

Språkvetenskaplig fördjupning - en kurs där du får utföra ett mindre vetenskapligt arbete (liknande en B-uppsats). Du lär dig mer om språkvetenskapliga teorier och metoder och får kunskaper om vetenskapligt skrivande. Du får välja studie utifrån ett ämne som intresserar dig och får stöd i arbetet av både lärare och medstudenter.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76