Nordiska språk

Vill du få inblick i de nordiska språken och hur de hänger ihop? Vill du lära dig mer om svenska språket och samtidigt lära dig isländska, danska och norska? Då är Nordiska språk A något för dig.

Kursen behandlar de nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen, både i ett modernt och historiskt perspektiv. Du får grundläggande kunskaper i modern isländska, norska och danska, samtidigt som du får fördjupade kunskaper i svensk grammatik samt kännedom om svenska språkets utveckling och dess plats i dagens samhälle. Kursen kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå.

Med Svenska språket/nordiska språk A-C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska.

Kursplan Nordiska språk A

Kursplan Nordiska språk B

Kursplan Svenska språket/nordiska språk C

Kursplan Svenska språket/Nordiska språk D

Du kan också läsa danska, norska och isländska som fristående kurser. Även kurser i färöiska ges sporadiskt.

Vårt kursutbud just nu

Avancerad nivå

Kan du djuren?