Högre seminarium: Mikael Winninge. Stilistiska utmaningar vid översättning av nytestamentliga brev till modern svenska

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet Institutionen för nordiska språk (16-2041)
  • Lecturer: Mikael Winninge, Aili Lundmark och Jonas Holmstrand
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Henrik Williams
  • Phone: 018-471 1275
  • Seminarium

Stilistiska utmaningar vid översättning av nytestamentliga brev till modern svenska.
Filipperbrevet med läsanvisningar kommer göras tillgängligt en vecka före seminariet.