Högre seminarium: Kaius Sinnemäki

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 7-0043
  • Lecturer: Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium