Högre seminarium: Carin Leibring Svedjedal, Johan Hedberg, Linnea Wenell, Matilda Edgren, Mikael Tsiouris, Therese Landh

  • Date: –16:00
  • Location: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69185144817
  • Lecturer: Carin Leibring Svedjedal, Johan Hedberg, Linnea Wenell, Matilda Edgren, Mikael Tsiouris, Therese Landh
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Björn Melander
  • Phone: +46184716881
  • Seminarium

Seminarieverksamhet inom nordiska språk i ett jämförande perspektiv

Årets första högre seminarium kommer att handla om just seminarieverksamhet. Inom ramen för kursen Att doktorera i nordiska språk har vi undersökt hur det förhåller sig med seminarieverksamheten inom andra ämnen, institutioner och lärosäten, och jämfört med hur det ser ut vid vår egen institution.

 

Vilka andra institutioner och lärosäten har ett seminarium som motsvarar vårt högre seminarium? Hur skiljer seminarierna sig åt vad gäller vilka ämnen som behandlas? Är det på alla sätt en fördel för seminarieverksamheten att vara en större institution? Är det en självklarhet för alla att som vi ibland gör presentera halvfärdiga projekt och be sina kollegor om råd inför det fortsatta arbetet? Genom att bli varse om vilket upplägg andra institutioner och lärosäten har för sin seminarieverksamhet är det lättare att få upp ögonen för vår egen. Vi har funnit att det inte är alla förunnat att ha ett regelbundet högre seminarium där forskare med olika forskningsintressen samlas och diskuterar varandras projekt. Men är vårt upplägg det bästa, eller finns det fördelar med andra modeller för seminarieverksamhet som vi går miste om?