TID-kollokviet – INSTÄLLT

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Gustav Bockgård
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Datasession om material från intervjuer med hemlösa kvinnor – INSTÄLLT