TID-kollokvium: Mittseminarium för Sofia Orrbén

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom/Engelska parken
  • Lecturer: Sofia Orrbén (Uppsala universitet) och Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet)
  • Organiser: TID-kollokviet
  • Contact person: Andreas Nord
  • Seminarium

Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög.