Högre seminarium: Mittseminarium för Nina Begovic Jönsson

  • Date: –16:00
  • Location: Zoom/Engelska parken
  • Lecturer: Nina Begovic Jönsson (Uppsala universitet) och Jenny Rosén (Stockholms universitet)
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Halvtidsseminarium

Mittseminarium för Nina Begovic Jönsson. Diskutant: Jenny Rosén.