Högre seminarium: Karin Senter - slutventilering

  • Date: –15:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65113032357
  • Lecturer: Karin Senter, Uppsala universitet Granskare: Christina Hedman, professor, Stockholms universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Slutventilering av Karin Senters avhandlingsmanus med arbetstiteln ”Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieungdomar med mångspråkig förortsbakgrund”.

Granskare av avhandlingsmanuset är professor Christina Hedman, Stockholms universitet.