Högre seminarium: Daniel Wojahn

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Daniel Wojahn, universitetslektor i svenska, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
  • Contact person: Anna Lindström
  • Seminarium

Titel på föredrag meddelas senare.