Högre seminarium: Maria Johansson

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Maria Johansson, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Seminarium

Slutseminarium. Titel på föredrag meddelas senare.