forskarkollegium om vetenskapliga publiceringsstrategier

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Anna Lindström inleder. Därefter korta inspel från Natalia Ganuza, Lasse Mårtensson och Alexandra Petrulevich
  • Website
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna Lindström
  • Seminarium

Det högre seminariet denna vecka ersätts med ett forskarkollegium på temat publiceringsstrategier i bred bemärkelse.

Natalia, Lasse och Alexandra kommer att inleda med korta inspel och därefter öppnar vi för diskussion på temat publiceringsstrategier. Möjliga diskussionspunkter listas nedan:

- form: monografi, kapitel i antologi, tidskriftsartikel, konferensvolym
- språk (framförallt svenska eller engelska men även andra språk som skandinaviska språk)
- peer review - att bli granskad och att granska
- författarskap (att skriva ensam eller att samförfatta och samförfattande med forskare från andra discipliner)
- formulering av publiceringsstrategi i ansökan om externa medel

Alla intresserade är välkomna!