Namnforum: Anna Lindström, Uppsala universitet.

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Lecturer: Anna Lindström, Uppsala universitet.
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Johan Hedberg
  • Seminarium

Referens som social praktik: Analys av benämningar på medicinska prover i primärvårdskonsultationer.