Runforskare hjälper Minnesota Vikings

Vår runforskare Henrik Williams har varit i USA och hjälpt Minnesota Vikings att skilja mellan fakta och fiktion. Hur var egentligen kvinnorna på vikingatiden, och stämmer det verkligen att vikingarna gick runt med horn på huvudet? Läs om inlägget i "The Truth Behind"  på det amerikanska fotbollslagets hemsida.

Här kan du läsa mer om Henrik Williams resa till Minnesota.

Pris till seminariet för nordisk namnforskning

Vår professor i namnforskning Staffan Nyström fick under 2017 Erik Wellanders pris.

Priset delades ut under Språkrådsdagen för "betydelsefullt vetenskapligt arbete med namnvård, namnplanering och namnterminologi, nationellt och internationellt.”

Juryns motivering lyder vidare: ”Hans arbete är ett föredöme för en vetenskapligt grundad och samtidigt samhällsengagerad språkvård”. Grattis!

Läs mer

Mer om Staffan Nyström

Health Literacy and Knowledge Formation in the Information Society

About the project

Traditionally, health care institutions have been the main providers of information about health and illness. In today's society, though, people search for information in various ways, not least on the Internet. Sometimes patients are also active information providers themselves, e.g. in blogs and discussion forums. Knowing how to find, evaluate and use information is a crucial part of modern health literacy.

This project investigates how pregnant women and their partners navigate through the resources offered by care givers, search engines, medical websites, private blogs, online social networks and patient organizations after receiving a pre-natal diagnosis of a congenital heart defect in their fetus. We study how they experience communication with health care institutions, how they search, value and produce information and how they build knowledge about the heart defect and what it means to them. This is a linguistic study and the main methods used are ethnography, conversation analysis and multimodal discourse analysis.

Föreläsningar

Våra forskare ger gärna populärvetenskapliga föreläsningar om sin forskning. Kontakta oss om du till exempel är nyfiken på språkhistoria, runor, namn, dialekter, förortssvenska, kommunikation i vården eller någon annan aspekt av nordiska språk. På bilden föreläser Elin Pihl om ortnamn för Klockrike hembygdsförening.

Läs mer på pluggasvenska.nu