Department of Scandinavian Languages

E-postadresser:

info@nordiska.uu.se

Ledningen:
prefekt@nordiska.uu.se
studierektor@nordiska.uu.se
studierektor-fu@nordiska.uu.se
studievagledningen@nordiska.uu.se

Intro, FUS, BUS:
IFB@nordiska.uu.se
Basic Swedish:
basic@nordiska.uu.se
Tisus-testet:
tisus@nordiska.uu.se
Administratör på Basic/Intro/FUS/BUS/Tisus: Malin Hänström 471 1292

Amanuens Seminariet för nordisk namnforskning: Simon Karlin Björk 471 3404

Programsamordnare för Masterprogrammet i svenska: Margareta Svahn

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsvägen 3L,
Postal address: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 1271
E-mail: info@nordiska.uu.se

Head of department:

Deputy head of department:

Assistant head of department:

Director of studies first cycle:

Director of studies third cycle:

Study counsellor:

Course administration:

Financial administration:

University directory administration:

Human resource administration:

Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Projektledare: Stina Laursen, 018-471 37 29

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address: Box 527, 75120 Uppsala

Språkverkstaden

Visiting address: Engelska parken, Thunbergsv. 3L
Postal address: Box 527, 751 20 UPPSALA
Telephone: 018-471 6803
E-mail: uppsala@sprakverkstaden.uu.se

Director:

Course administration: