Avhandlingar vid Institutionen

Den första som disputerade vid Institutionen för nordiska språk var Artur Hazelius år 1859. Hans avhandling bär titeln Inledning till Hávamál eller Odens sång.

I samband med institutionens 150-årsjubileum 2009 gjorde Staffan Fridell och Torgny Nevéus en sammanställning av samtliga doktorsavhandlingar vid institutionen mellan 1859 och 2009. För senare avhandlingar hänvisas till publikationsdatabasen DiVA (se listan här nedan).

Se också listan över pågående avhandlingsprojekt.

Publikationer