Från fornnordiska till förortssvenska

Bredd och mångsidighet präglar den nordistiska forskningen i Uppsala där forskning pågår framförallt på det svenska språket i all dess variation, men även på våra nordiska grannspråk.

Aktuella avhandlingar

Aktuella projekt

Senast uppdaterad: 2022-02-09