Kollokvier

Vid Institutionen har för närvarande följande kollokvieserier regelbunden verksamhet.

Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet),

TID-kollokviet är ett forum för diskussion om diskurs i vid mening: (kritisk) diskursanalys, multimodal analys, samtals- och interaktionsanalys etc., med fokus på språk som social handling.

Till TID-kollokviets webbplats

ENES

Early North European Seminar (ENES) is a series of seminars devoted to the discussion of all facets of culture, history, language, religion, and society in the North from ca. 500 until the 13th century or so. ENES is open to all interested scholars and students.

Till ENES webbplats

Fornnordisterna

Vi läser isländsk, norsk, eller svensk medeltida text och försöker ge oss på den som om den aldrig hade tolkats tidigare. Det är utmanande och det är roligt. Man ”måste” inte kunna isländska för att vara med i Fornnordisterna, för de allra flesta texterna finns i svenska översättningar.

Till Fornnordisternas webbplats

Kollokvieserie i litterär stilistik

Inom kollokvieserien i litterär stilistik diskuterar vi både teoretiska modeller och konkreta litterära texter. För varje tillfälle finns ett tema, och tanken är att vi läser aktuell litteratur och sedan diskuterar tillsammans.

 Till stilistikkollokviets webbplats

Runråd

En serie sammankomster omkring svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter

Till Runrådets webbplats

Namnforum

Namnkollokviet är ett informellt diskussionsforum för studenter, doktorander, forskare och övrig personal där vi diskuterar ett brett urval av ämnen med anknytning till namnforskning, t.ex. aktuell litteratur, problem ur pågående forskning (uppsatser, avhandlingar eller andra forskningsprojekt) och projektidéer.

Till Namnforums webbplats 

Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer.

Till samtalslabbets webbplats

Grammatikkollokviet

Grammatikkollokviet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet och träffas normalt en till två gånger i månaden. Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna. Se även grammatikkollokviets hemsida på SU.

Kontaktpersoner: Johan Brandtler (SU); Ulla Stroh-Wollin & David Håkansson (UU).

Senast uppdaterad: 2022-05-31