Early North European Seminar (ENES)

Early North European Seminar (ENES) är en seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommitten oftast sker på svenska.

Kommitté: Herman Bengtsson, Hans Göthberg, Tommy Kuusela, Lasse Mårtensson, Agneta Ney, Veturliði  Óskarsson, Jhonny Thérus (koordinator).

Plats och tid

Seminariet hålls onsdagar, 18.15 på Upplandsmuseet. Se institutionens kalendarium för mer detaljerad information.

Senast uppdaterad: 2022-02-21