Fornnordisterna

Är du intresserad av medeltidens nordiska litteratur är du välkommen!

Kollokvieverksameten Fornnordisterna startades hösten 1998. Sedan dess har Fornnordisterna träffats 3–5 gånger varje höst‑ och vårtermin, i allt omkring 140 gånger (2013/2014), först under prof. Henrik Williams ledning 1998–2005, sedan av docent Heimir Pálsson från hösten 2005 till och med våren 2010, och efter det av prof. Veturliði Óskarsson.

Vid våra sammankomster diskuterar vi oftast någon fornisländsk text i original eller översättning. Deltagarna kommer från olika ämnen som nordiska språk, historia, arkeologi, religionshistoria m.m. Programmet fastställs i samråd med deltagarna.

Alla intresserade är välkomna.

Kontakta Lasse Mårtensson eller Veturliði Óskarsson för att få texter eller ytterligare information.

Programmet finns i UPP-NOS

Tidigare sammankomster från 1998 och framåt