Litterär stilistik

Inom kollokvieserien i litterär stilistik diskuterar vi både teoretiska modeller och konkreta litterära texter. För varje tillfälle finns ett tema, och tanken är att vi läser aktuell litteratur och sedan diskuterar tillsammans.

Kollokvieserien startade vårterminen 2012.