Samtalslabbet

OBS. På grund av det rådande läget, tar samtalslabbet paus tills vidare och vi återkommer när verksamheten återupptas.

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer.

Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Verksamheten organiseras genom ett samarbete mellan Språkvetenskapliga fakulteten och Fakulten för utbildningsvetenskaper och leds av Anna Lindström, Ann-Carita Evaldsson och Helen Melander Bowden.

Vi träffas varje måndag 11:15–12. Varannan vecka är vi i Engelska Parken 16:2040 och varannan vecka i Blåsenhus 14:213.

Programmet annonseras i institutionens kalendarium. Mejla Anna Lindström om du är intresserad av att delta i labbet.