Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer. Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Verksamheten organiseras genom ett samarbete mellan Språkvetenskapliga fakulteten och Fakulten för utbildningsvetenskaper och leds av Anna LindströmAnn-Carita Evaldsson och Helen Melander Bowden.

Vi träffas varje måndag 11:15–12. Med anledning av rektors beslut om restriktioner och rekommendationer för att motverka smittspridning så möts samtalslabbet tills vidare enbart via zoom. Deltagande anmäls senaste fredagen före labbet genom att mejla den som ska lägga fram data (mejladress finns i kalendariet). Den som lägger fram data mejlar sedan Zoomlänk, lösenord och transkription till de som anmält sig. 

För att delta i labbet krävs att man loggar in i Zoom som så kallad autentiserad användare via universitetsinloggning (dvs. SUNET). Klicka här för instruktioner

Etiska förhållningsregler: man får inte diskutera de inspelningar och transkriptioner som man har tagit del av under samtalslabbet på ett sätt som skulle kunna röja forskningspersonernas identitet. När det gäller Zoom är man dessutom ansvarig för att delta i labbet i en fysisk miljö där det inte är möjligt för obehöriga att ta del av uppspelade data. Det är givetvis inte tillåtet att spela in under samtalslabbet (via Zoom eller på annat sätt).

Program, lokal och format (bara på plats eller på plats och via Zoom) annonseras i institutionens kalendarium. Mejla Anna Lindström om du är intresserad av att delta i labbet.

Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till samtalslabbets e-postlista.