Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer. Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Verksamheten organiseras genom ett samarbete mellan Språkvetenskapliga fakulteten och Fakulten för utbildningsvetenskaper och leds av Anna LindströmAnn-Carita Evaldsson och Helen Melander Bowden.

Organisationen av verksamheten följer de beslut som rektor fortlöpande fattar för att motverka smittspridning av Covid-19. I nuläget innebär det att vi till hösten har förhoppning om att återigen träffas på campus. Tiden är måndagar 11:15–12. Jämna veckor är vi på Blåsenhus och då är arbetsspråket engelska. Udda veckor är vi i Engelska Parken och då är arbetsspråket svenska. Höstterminens första labb blir den 20 september i Blåsenhus 14:213.

Program annonseras i institutionens kalendarium. Mejla Anna Lindström om du vill lägga fram data eller är intresserad av att delta i labbet.

Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till samtalslabbets e-postlista.

Senast uppdaterad: 2021-06-21