Månadens forskare

Månadens forskare

Under vinjetten "Månadens forskare" presenterar institutionens medarbetare sin pågående forskning.

Anders Widbäck

Mina främsta intressen inom språkvetenskapen är hur vi använder språket för att kommunicera och göra oss förstådda med varandra. Därför har jag i min forskning riktat in mig på paremiologi, det vill säga ordspråksforskning.

Anders Widbäck, månadens forskare november 2015

Daniel Wojahn

Att analysera hur språk och makt hänger ihop och även hur språk används för att utmana maktordningar tycker jag är en både samhällsrelevant och spännande forskningsuppgift.

Daniel Wojahn, månadens forskare juni 2015

Alva Dahl

Min avhandling handlar om interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner, och visar att interpunktionen är en integrerad del av romanernas stil, berättarteknik och tematik.

Alva Dahl, månadens forskare mars 2015

Maria Ohlsson

När vi föds är våra hjärnor förprogrammerade för att lära sig vissa saker och utveckla vissa färdigheter, som till exempel språk och – tror jag – även humor.

Maria Ohlsson, månadens forskare januari 2015

Ulla Melander Marttala

I min forskning har jag på olika sätt studerat kommunikation och samtal tillsammans med språksocial variation och förändring. Jag är involverad i studier kring medicinsk kommunikation och hälsolitteracitet.

Ulla Melander Marttala, månadens forskare augusti 2014

Aili Lundmark

I en föränderlig tid då enorma mängder text ständigt produceras, revideras och kasseras är det fascinerande att vissa texter behåller sin ställning från generation till generation. Många av Elsa Beskows (1874–1953) berättelser har denna status.

Aili Lundmark, månadens forskare maj 2014

Jonathan Adams

Nu arbejder jeg med fremstillingen af muslimer og jøder i danske og svenske tekster fra middelalderen. Et emne, der ikke er helt uaktuelt i vores verden i dag.

Jonathan Adams, månadens forskare mars 2014

Elin Pihl

Inte sällan innehåller våra ortnamn ord som var i bruk för över tusen år sedan. Vi kan i namnen se vilket språk eller vilken stil de samtida människorna attraheras av.

Elin Pihl, månadens forskare februari 2014

Lennart Larsson

Och upphovsmännens normer och föreställningar rör ju inte bara språket: varje ordbok är en produkt av sin tid och tillkomstmiljö och präglad av dess syn på världen och människan.

Lennart Larsson, månadens forskare december 2013

Maja Bäckvall

Materialet är så spännande att jag ibland undrar varför inte alla forskar på det: man får ju arbeta med texter och föremål som är just dem som riktiga människor på till exempel 1300- eller 1000-talet läste, såg och kände på.

Maja Bäckvall, månadens forskare juni 2013

Kerstin Thelander

Vilka språkliga drag i en text bestämmer hur vi uppfattar en litterär karaktär? Är det något hon gör, säger eller tänker, eller är det vad någon annan uttrycker om personen?

Kerstin Thelander, månadens forskare mars 2013

Shidrokh Namei

En viktig fråga inom tvåspråkighetsforskning är hur andraspråkets ordförråd hänger ihop med förstaspråkets. Jag undersöker frågan med särskilt fokus på språkbehärsknings­nivån.

Shidrokh Namei, månadens forskare februari 2013

David Håkansson

Genom att studera språkförändringar med moderna metoder och utifrån nya teoretiska infallsvinklar kan vi förhoppningsvis föra vårt kunskapsarv vidare samtidigt som vi bidrar med nytt vetande.

David Håkansson, månadens forskare januari 2013

Veturlidi Oskarsson

Det är brytningsfältet mellan dessa tre fält som intresserar mig mest, den yttre påverkan, standardisering av språket och språkpolitikens betydelse för identiteten – allt detta speciellt i ett isländskt sammanhang.

Veturlidi Oskarsson, månadens forskare november 2012

Anna-Malin Karlsson

Den 1 april börjar jag som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Det måste vara den absolut roligaste inriktning man kan ha! Som jag ser det är det sociala samspelet mellan människor hela grunden för språket.

Anna-Malin Karlsson, månadens forskare april 2012

Gustav Bockgård

I min forskning betraktar jag språkliga yttranden som en sorts sociala verktyg som samtalsdeltagarna utnyttjar för att lösa praktiska uppgifter de ställs inför i sina dagliga liv.

Gustav Bockgård, månadens forskare mars 2012

Marco Bianchi

"En runsten säger mer än tusen runor." Så börjar min doktorsavhandling från 2010. Detta har varit, och är fortfarande, något av ett valspråk som präglar min forskning om runstenar och historisk kommunikation.

Marco Bianchi, månadens forskare januari 2012