Månadens forskare: Theres Bellander

Jag är intresserad av samtidens svenska och av hur individer använder tal och skrift i vardagen. 

ThereseUngdomars dagliga interaktion

I december 2010 disputerade jag på en avhandling om ungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier. I avhandlingsarbetet följde jag sex gymnasieelever i skolan, på fritidsaktiviteter och i hemmen. Syftet var att studera deras kommunikationsvanor och språkbruk mot bakgrund av mediesamhällets snabba utveckling.

Undersökningen visar att personer som har vuxit upp med digitala kommunikationsmedier är bra på att anpassa sitt språkbruk till olika situationer. Tekniken påverkar i viss mån deras språkanvändning, men stor betydelse har också de sammanhang där kommunikationen äger rum. I samtalsturer, chattinlägg och SMS väljer ungdomar resurser ur individuella repertoarer för att uppnå olika mål och konstruera olika roller.

Ålderspensionärers digitala språkbruk

Jag har nu en forskartjänst vid institutionen och har flyttat fokus från ungdomar till ålderspensionärer. Dels studerar jag hur vana teknikanvändare uttrycker sig i digital kommunikation. Jag jämför sms, mejl och blogginlägg med deras mer traditionella texter. Dels studerar jag interaktion och lärande på nybörjarkurser i mobiltelefonhantering. Studien förväntas ge värdefulla insikter om vilken roll medierna spelar i ålderspensionärers vardag samt vilken betydelse det har att de, till skillnad från ungdomar, har tillägnat sig tekniken som vuxna.

Forskning med relevans för undervisningen

Min forskning har direkt relevans för flera av institutionens kurser på lärarprogrammet samt för ämnesområdena språksociologi, samtals- och textanalys. Det är roligt när resultaten av min forskning kan användas i undervisningen. Som aktiv forskare hoppas jag också kunna förmedla metodiska och analytiska redskap som får betydelse för studenternas lärande.

Therese Bellander