Månadens forskare: Anna-Malin Karlsson

Den 1 april 2012 började jag som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Det måste vara den absolut roligaste inriktning man kan ha! Som jag ser det är det sociala samspelet mellan människor hela grunden för språket.

Anna-MalinSkrift och verksamhet

Jag har bland annat intresserat mig för skrivet språkbruk i olika sammanhang, men inte så mycket för offentliga texter utan för skrift i vardags- och arbetslivet. Min avhandling handlade om tidiga personliga hemsidor på nätet och hur deras skapare tänkte kring texter, funktion, språk och form. Efter det har jag forskat om skriftanvändning i praktiska yrken, just nu inom äldreomsorgen där undersökerskor och vårdbiträden dokumenterar och på andra sätt använder sig av skrivna texter i det dagliga arbetet. Det verkar finnas en tydlig gräns för vad som kan och får skrivas, eftersom skrift förknippas med kontroll och ansvar. Därför kan de anställda sällan använda skrivna texter för att lösa verkliga problem. Dagens arbetsliv ställer komplexa krav på språkkompetens, och vi måste veta mer om hur det ser ut för att kunna utbilda insiktsfulla språkarbetare som kan förändra och förbättra.

Språk som meningsskapande

Den sociosemiotiska språksynen och den systemisk-funktionella grammatiken har länge inspirerat mig. Här är utgångspunkten alltid kontexten och de betydelser som skapas i människors kommunikation med varandra. Man skulle kunna säga att det är en sociolingvistisk grammatik. Språket är också ett av flera sätt att skapa mening på – man brukar prata om multimodalitet. Både i tal och i skrift använder vi samtidigt andra resurser, som kroppen, rösten, färg, typografi, bilder, olika material etc. Att se på språkanvändning ur ett sådant helhetsperspektiv tycker jag är spännande. En förståelse för språket som tätt sammankopplat med kunskap om världen och om sociala relationer är relevant för all utbildning, inte minst lärarutbildningen.

Anna-Malin Karlsson