Månadens forskare: Mats Thelander

MatsAtt det är väl så intressant att studera hur folk uttrycker sig som vad de säger eller skriver, det har jag länge tyckt.

Detta intresse har satt sin prägel på merparten av den forskning som jag under min sista månad i aktiv tjänst nu kan blicka tillbaka på – efter drygt 40 goda år vid Institutionen för nordiska språk, varav 25 som professor i svenska språket, särskilt nusvenska.

Språkets variation och förändring i samhällsbelysning

Jag inledde min forskarbana med en kvantitativ undersökning av ordformer och syntax i svenskt skriftspråk under 1900-talet. Den publicerades 1970 och illustrerade hur främst den litterära svenskan hade utvecklats i talspråklig riktning. Under de år vid institutionens forskningsavdelning FUMS (Forskning och utbildning i modern svenska) som följde, var jag engagerad i ett par större språksociologiska projekt. Doktorsavhandlingen (1979) behandlade växlingen mellan dialekt och riksspråk i Burträsk, men kom minst lika mycket att kretsa kring dialektutjämning och förhållandet mellan enskilda språkdrag och språkarter. Bland annat kunde jag identifiera ett regionalt standardspråk och visa att det var de mest lokala dialektdragen som gått förlorade i detta norrländska mellanmål. Det andra FUMS-projekt som jag var inblandad i gällde hur migration inom landet påverkar flyttarnas sätt att tala.

Stilhistoria, språkvård och dramadialog

Avhandlingsprosa, purism, provinsialismer och 1700-talssvenska är några andra teman som har upptagit mig. I ett flertal artiklar har jag lagt språkvårdsaspekter på enskilda uttrycksformer och också skrivit om svenskans standardisering. I det senaste större projektet har jag tillsammans med kolleger vid institutionen byggt upp och analyserat en korpus av svensk dramadialog från 1700- till 2000-tal. Med hjälp av det materialet blev det möjligt att kombinera intressena för samtal, språkförändring, sociolingvistik och litterär stilistik.

Bidrag i bakgrunden

Jag har haft förmånen att handleda ett stort antal doktorander och jag har varit huvudredaktör för tidskriften Språk och stil i mer än 20 år. Detta har gett mig rika tillfällen att också sysselsätta mig med sådant som jag inte hunnit fram till i min egen forskning. Att en del av det jag skrivit har funnit vägen in på grundutbildningens kurslistor är först och främst ett vittnesbörd om hur centrala inslag i språkvetenskapen som variation och förändring faktiskt är.
 

Ett PS till Mats

Ett stort tack till dig Mats från dina gamla doktorander! En tredjedel av oss alla var på plats i augusti 2012, och vi önskar dig många goda år med frihet och forskning.

Mats Thelander