Originalversionen av Snorre Sturlassons Edda?

Studier i Codex Upsaliensis

Publicerat i Scripta Islandica 58 (2007): Projektansökan har också publicerats i tidskriften Scripta Islandica. Isländska sällskapets årsbok. Där finns också en uppsats av Heinrich Beck om prologen till Codex Upsaliensis som källa till vår förståelse av Snorre Sturlassons uppfattning om forntiden.

14th International Saga Conference, Uppsala 9-15 augusti 2009: Vid den stora sagakonferensen som nyligen löpte av stapeln i Uppsala spelade projektets medlemmar en viktig roll i organisationskommittén och som aktiva deltagare i konferensen (se nedan). Codex Upsaliensis var ett av de teman konferensen behandlade och inte mindre är tre sessioner under torsdagen den 13 augusti med sammalagt 10 föredrag ägnades denna handskrift. Gå till programmet

Hittillsvarande forskning: Maja Bäckvall, Lasse Mårtensson, Heimir Pálsson och Daniel Sävborg presenterade sin forskning inför sagakonferensen. Gå till nedladdningssidan för sagakonferensens preprintvolymer.