Fornnordisk omvärldsuppfattning: En kartering och analys av utländska ort¬namn i svenska och danska texter från medeltiden

Ansvarig: Jonathan Adams

Medarbetare: Agnieszka Backman, Alexandra Petrulevich, Simon Skovgaard Boeck

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond (2017–2021).

Senast uppdaterad: 2022-04-25