Digitala Birgitta: Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texter

Under senare år har ett stort arbete lagts ned på att ge ut heliga Birgittas fornsvenska texter på nytt (se historik). Den traditionella utgåvan av G.E. Klemming (1857–1884) är av flera skäl föråldrad, och en ny bearbetning av materialet med hänsyn till samtliga handskrifter av texterna är därför en mycket angelägen uppgift. Utgivningen bedrivs inom ett ramprojekt initierat av prof. em. Olle Ferm, Stockholms universitet,

Digitala Birgitta är ett infrastrukturprojekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, som utgör en fortsättning av det mångåriga arbetet med en modern utgåva av Birgittas uppenbarelser och andra av hennes skrifter. Texterna publiceras fortlöpande både i tryckt form och digitalt. Samtliga handskriftstranskriptioner kommer också att publiceras i Medieval Nordic Text Archive (Menota).

Medarbetare

Rådgivande nämnd

  • Prof. Cecilia Falk (Stockholms universitet, Vitterhetsakademien)
  • Prof. Olle Ferm (Stockholms universitet)
  • Prof. Odd Einar Haugen (Universitetet i Bergen)
  • Prof. Karl G. Johansson (Universitetet i Oslo)
  • Fil dr. Bridget Morris (York)
  • Prof. Thomas Riad (Stockholms universitet, Svenska Akademien)
  • Doc. Sara Risberg (Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet)
  • Prof. Henrik Williams (Uppsala universitet)
  • Prof. Lars Wollin (Åbo akademi/Uppsala universitet)