Utgivningsplan

Birgittas handskrifter ges ut enligt följande plan (med skrifternas procentuella andel i textmassan enligt den latinska versionen):

Text % Publikation
Bok 1 11% Vol. 1 (Bok 1) publ. 2014
Bok 2 7% Vol. 2 (Bok 2) publ. 2016
Bok 3 7% Vol. 3 (Bok 3) publ. 2017
Bok 4 23% Vol. 4 (Bok 4) 2018
Bok 5 5% Vol. 5 (Bok 5) 2019
Bok 6 17% Vol. 6 (Bok 6) 2019
Bok 7 5% Vol. 7 (Bok 7) 2020
Bok 8 7% Vol. 8 (Bok 8) 2021
Rev. extr. 9% Vol. 9 (Extravaganterna) tidigt 2022
Reg. Salv., Serm. ang., Quat. or. 3%, 4%, 2% Vol. 10 (Sermo angelicus, Birgittas böner, klosterregeln) 2016−19 (Arbetet skall utföras av Ingela Hedström.)

En avslutande volym (Vol. 11) med fördjupade studier planeras men det är osäkert om den kommer att rymmas inom den ordinarie utgivningsplanen.