Engelsk och svensk dramadialog - ESDD

 

En forskargrupp bestående av forskare vid engelska institutionen och institutionen för nordiska språk arbetar med att ta fram en textkorpus med dramatexter på engelska och svenska, från 17-, 18- och 1900-talen. Korpusen heter på svenska Engelsk och svensk dramadialog, och på engelska English and Swedish drama dialogue, med förkortningen ESDD. Den första delen av korpusen publicerades i maj 2014.

Forskargrupp

I projektgruppen ingår professor Merja Kytö, professor Mats Thelander, docent Ulla Marttala Melander och fil dr Linnéa Anglemark, samt fil dr Sofia Gustafson Capková från institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, som har gjort xml-kodningen och den tekniska bearbetningen av korpusfilerna.

Korpusens sammansättning

Texterna är hämtade från tre tidsperioder.

  • Period 1: 1725-1750
  • Period 2: 1825-1850
  • Period 3: 1925-1950

Korpusen består av utdrag ur 30 stycken texter: fem på svenska och fem på engelska för varje tidsperiod. Här finns en lista över samtliga texter som ingår i ESDD.

Korpusens taggning

ESDD är taggad på repliknivå, det vill säga att varje replik i skådespelens dialogtext har fått taggar som anger kön, ålder och social status både för talaren och den tilltalade. En replik kan alltså till exempel ha taggarna "speaker: male, old, high status; addressee: female, young, non-high status". Med hjälp av korpusverktyg kan man undersöka hur personer av olika ålder, kön och status tilltalar varandra under olika tidsperioder.

Följande taggar har använts:

  • Ålder (age) : old, young, child, x (okänd, används även om grupper av personer i olika åldrar)
  • Kön (sex) : male, female, x
  • Status: high, non-high, x

Korpusen är anpassad för att användas med korpusverktyget XAIRA, som är gratis att ladda ner från sourceforge.net, men även andra korpusverktyg som läser xml-format kan användas för att söka i ESDD. I samband med arbetet med korpusen har en manual som beskriver hur man använder XAIRA för att arbeta med sökningar i ESDD tagits fram. Manualen går att ladda ner här nedanför.

 

Senast uppdaterad: 2022-04-25