Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället

Forskningsprojektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället, som avslutades 2018, uppmärksammade hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos hanterar de budskap som erbjuds i samtal och texter för att utveckla kunskap som de behöver, hur upplever kommunikationen med vården, hur de söker och värderar information och hur de utvecklar kunskap om hjärtfelet.

Ytterst handlade projektet om hur kunskap om komplicerade fenomen byggs med språket i olika kommunikationssituationer. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet.

Resultaten förmedlas via denna länk


>>> Click for project presentation in English! <<<

Projektmedarbetare

Projektgruppen
Från vänster: Theres Bellander, Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist, Ulla Melander Marttala och Zoe Nikolaidou

  • Theres Bellander, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet
  • Anna-Malin Karlsson (projektledare), Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet (från augusti 2018)
  • Mats Landqvist, Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola
  • Ulla Melander Marttala, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
  • Zoe Nikolaidou, Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola.

Finansiering och samarbete

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2017) och bedrivs vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Projektet har samarbete med forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, och med läkare och sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala samt Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.

Forskare
  • Anna-Malin Karlsson (projektledare, SU)
  • Theres Bellander (SU)
  • Ulla Melander Marttala (UU)
  • Zoe Nikolaidou (SH)
  • Mats Landqvist (SH)
Senast uppdaterad: 2022-11-08