Språk som social handling

En studie av samförstånd och oenighet i danska, engelska, finska, italienska, svenska och tyska samtal. (ESF)

Samförstånd och oenighet är sociala praktiker som utgör byggstenar för konstruktionen av solidaritet i samtal. Dessa praktiker är systematiska och de kan beskrivas genom en detaljerad analys av vad människor gör och säger i faktiska möten. Detta internationella samarbetsprojekt undersöker den sociala organisationen av samförstånd och oenighet i danska, engelska, finska, italienska, svenska och tyska samtal. Vi kommer att visa hur sociala aktörer förhandlar om samförstånd och oenighet i olika kulturer, språksamhällen och institutionella sammanhang. Resultaten kommer att bidra till en bättre förståelse av europeiska kommunikationsmönster. Vi kommer också att utveckla teorier och metoder för ett tvärvetenskapligt perspektiv på studiet av språk och social organisation.

Projektet förenar 20 framstående forskare inom sociologi, socialpsykologi och språkvetenskap. Forskarna har tillgång till en databas bestående av 1000 timmars ljud- och videoinspelningar av såväl vardagliga samtal som samtal i olika arbetsmiljöer. Vi har planerat fyra workshops där vi kommer att diskutera teori och metod, utveckla forskningssamarbeten och presentera preliminära resultat. Projektet löper i tre år med början april 2003.

Senast uppdaterad: 2022-04-25