The Rune Cast: en podcast om runologi

Ansvarig forskare: Maja Bäckvall
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Projekttid: Läsåret 2018/2019

Populärvetenskaplig sammanfattning

Maja i Sparlösa
Maja och Sparlösastenen

Projektet är en engelskspråkig podcast om runologi, med syfte att sprida saklig, forskningsbaserad kunskap om runor och runinskrifter till intresserad allmänhet. Det finns ett stort intresse för runor internationellt, och därmed också många missförstånd och märkliga idéer om dem. Nynazister missbrukar runor för sina egna farliga syften medan motsvarigheten till bokstaven F säljs på lyckobringande amuletter.

Läs hela sammandraget på RJ:s sida

Besök The Rune Cast