Uppfattningar och uppskattningar av "svenska med något utländskt" - en studie om attityder till brytning och förortsklang i Sverige, i samarbete med Språkrådet

Ansvarig: Ellen Bijvoet Ellen

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond (2020-2023).

Senast uppdaterad: 2022-04-25