Välfärdsstaten analyserad. Textanalys och modellering av svensk politik, media och kultur, 1945-1989

Huvudansvarig: Pelle Snickars, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Medarbetare vid Institutionen för nordiska språk: Alexandra Borg

Övriga medarbetare: Johan Jarlbrink och Erik Edoff, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Finansiär: Vetenskapsrådet (2019-2023).

Senast uppdaterad: 2022-04-25