Publikationsserier

Vid institutionen bedrivs en livlig utgivningsverksamhet, och flera av de serier m.m. som publiceras utgör viktiga delar av både den nationella och internationella infrastrukturen inom ämnet nordiska språk.

Tidskrifter

Skrift- och rapportserier

Senast uppdaterad: 2021-11-22