Nomina germanica: arkiv för germansk namnforskning

 • Strandberg, Svante

  Ortnamn i språk och samhälle: hyllningsskrift till Lars Hellberg

  1997.

 • Utterström, Gudrun

  Dopnamn i Stockholm 1621-1810

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1995.

 • Larsson, Inger

  Dåpp Inger, Tupp Lars och Jacobs Olof: om gårdsnamn i Nås socken i Dalarna

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1995.

 • Ortnamn i språkkontakt

  metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde Naert, Aino

 • Andersson, Thorsten

  Probleme der Namenbildung: Rekonstruktion von Eigennamen und der ihnen zugrundeliegenden Appellative : Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 1.-4. September 1986

  1988.

 • Medeltida nordiska borg- och sätesgårdsnamn på -holm

  Mattisson, Ann-Christin

 • Hagström, Sten Arvid

  Kölner Beinamen des 12. und 13. Jahrhunderts: 2:1

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1980.

 • Tjäder, Börje

  Studier över de plurala bebyggelsenamnens morfologiska utveckling

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1967.

 • Svenska häradsnamn

  Andersson, Thorsten

 • Ekwall, Eilert

  Old English wīc in place-names

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1964.

 • Lundahl, Ivar

  Det medeltida Västergötland

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1961.

 • Adigard des Gautries, Jean

  Les noms de personnes scandinaves en Normandie de 911 à 1066

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1954.

 • Ravennas, Anonymus

  Cosmographia: eine Erdbeschreibung um das Jahr 700 / Ravennas Anonymus ; zum ersten Mal übersetzt von Joseph Schnetz

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1951.

 • A contribution to a dictionary of old English place-names

  Forsberg, Rune

 • Kölner Beinamen des 12. und 13. Jahrhunderts

  1 Hagström, Sten Arvid

 • A contribution to the study of genitival composition in old English place-names

  Tengstrand, Erik

 • Kökeritz, Helge

  The place-names of the Isle of Wight

  Acta Universitatis Upsaliensis, 1940.

 • Old English bynames

  Tengvik, Gösta

 • Studier över ortnamnen i Kållands härad

  Friberg, Sven

 • Slavisch-baltisches in altnordischen Beinamen

  Axnäs, Karl

 • The pre-conquest personal names of Domesday book

  Feilitzen, Olof von

 • Vikbolandets by- och gårdnamn

  1 Franzén, Gösta