Nordiska texter och undersökningar

 Utgivna av Björn Melander och Henrik Williams

I skriftserien kan intas arbeten i nordisk filologi av större omfång. Serien utges i Uppsala men står öppen för alla forskare inom vetenskapsområdet i fråga.

Hittills utkomna

 • 32. Agnieszka Backman: Handskriftens materialitet. Studier i den fornsvenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3). 2017.
 • 31. Maja Bäckvall: Skriva fel och läsa rätt? Eddiska dikter i Uppsalaeddan ur ett avsändar- och mottagarperspektiv. 2013.
 • 30. Domboken som filologiskt och historiskt dokument. Red. av Harry Lönnroth. 2007.
 • 29. Ulla-Britt Lundqvist: Jóns saga helga i AM 234 fol. och AM 221 fol. Diplomatariska utgåvor med paleografisk och ortografisk kommentar. 2003.
 • 28. Fornaldarsagornas struktur och ideologi. Handlingar från ett symposium i Uppsala 31.8–2.9 2001. Red. av Ármann Jakobsson, Annette Lassen & Agneta Ney. 2003.
 • 27. Petrus Lagerlöfs collegium 1691 angående wårt Swenska språks cultiverande. Utg. av Hans H. Ronge, Börje Tjäder och Gun Widmark. 1999.
 • 26. Nils Österholm: Þorleifs þáttr jarlaskálds. Handskriftsstudier i en isländsk kortsaga. 1987.
 • 25. Hilding Lidell: Johannes Messenius drama Christmannus. Ny utgåva. 2. Kommentar, exkurs l och 2 samt register. 1984.
 • 24. Hilding Lidell: Johannes Messenius drama Christmannus. Ny utgåva. l. Text med förord och inledning. 1982.
 • 23. Bo Almqvist: Norrön niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi. 2:1–2. Nid mot missionärer. Senmedeltida nidtraditioner. 1974.
 • 22. Gunnar Pellijeff: Lag om gård i västgötalagama. 1967.
 • 21. Bo Almqvist: Norrön niddiktning. Traditionshistoriska studier i versmagi. l. Nid mot furstar. 1965.
 • 20. Samuel Columbus: En Swensk Ordeskötsel. Utgiven med inledning och kommentar av Sylvia Boström. 1963.
 • 19. Agneta Horn: Beskrivning över min vandringstid. Utgiven med inledning och kommentar av Gösta Holm. 1959.
 • 18. Olof Thorell: Fem Moseböcker på fornsvenska. En språklig undersökning på grundval av de bevarade handskrifterna. 1951.
 • 17. D.O. Zetterholm: Studier i en Snorre-text. Tors färd till Utgård. 1949.
 • 16. Gunnar Helén: Birger Sjöbergs Kriser och Kransar i stilhistorisk belysning. 1946.
 • 15. Bengt Hesselman: Omljud och brytning i de nordiska språken. Förstudier till en nordisk språkhistoria. 1945.
 • 14. Ivar Thorén: Studier över Själens tröst. Bidrag till kännedomen om den litterära verksam¬heten i 1400-talets Vadstena. 1942.
 • 13. Nils Svanberg: Tegnérstudier. Stildrag i lyriken till 1826. 1939.
 • 12. Bernhard Risberg: Textkritiska studier till Fredmans epistlar. 1938.
 • 11. Helge Ljungberg: Den nordiska religionen och kristendomen. Studier över det nordiska religionsskiftet under vikingatiden. 1938.
 • 10. Bröllopsdikter på dialekt från 1600- och 1700-talen samlade och utgivna av Bengt Hesselman. 1937.
 • 9. Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universitet. 1936.
 • 8. Erik Abrahamson: Västsvenska ordstudier. 1936.
 • 7. Bengt Hesselman: Från Marathon till Långheden. Studier över växtnamn och naturnamn. 1935.
 • 6. Samuel Colombus: Mål-Roo eller Roo-Mål. Utgiven på grundval av de bevarade manu¬skripten med inledning och ordförklaringar av Bengt Hesselman. 1935.
 • 5. Dag Strömbäck: Sejd. Textstudier i nordisk religionshistoria. 1935.
 • 4. Valter Jansson: Fornsvenska legendariet. Handskrifter och språk. 1934.
 • 3. Gunnar Leijström: Om obestämda artikeln. Ett bidrag till nordisk språkhistoria. 1934.
 • 2. D.O. Zetterholm: Altamál. Studier i en eddadikts stil och meter. 1934.
 • 1. Nils Svanberg: Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. Två kapitel om nittitalets stil. 1934.

Senast uppdaterad: 2022-03-16