Runrön

Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet

Hittills utgivna volymer i serien

20. Marco Bianchi: Runor som resurs. Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland. 2010. Mit einer deutschen Zusammenfassung: Runen als Ressource. Wikingerzeitliche Schriftkultur in Uppland und Södermanland. Fulltext

19. Michael P. Barnes and R. I. Page: The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. 2006.

18. Blandade runstudier 3. With summaries in English. 2004.

17. Patrik Larsson: Yrrunan. Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter. With a summary in English: The ýr-rune. Use and phonetic value in Scandinavian runic inscriptions. 2002. Fulltext

16. Thorgunn Snædal: Medan världen vakar.Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi. With a summary in English: While the world wakes. Studies in the language and chronology of the runic inscriptions of Gotland. 2002.

15. Mindy MacLeod: Bind-Runes. An Investigation of Ligatures in Runic Epigraphy. 2002.

14. David N. Parsons: Recasting the Runes. The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc. 1999.

13. Per Stille: Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland. En studie i attribuering. Deutsche Zusammenfassung: Runensteine und Runenritzer im wikingerzeitlichen Fjädrundaland. Eine Studie in Attribuierung. 1999.

12. Marit Åhlén: Runristaren Öpir. En monografi. With a summary in English: The rune-master Öpir. A monograph. 1997.

11. Blandade runstudier 2.With summaries in English. 1997.

10. Frank Hübler: Schwedische Runendichtung der Wikingerzeit, 1996.

9. Proceedings of the Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions, Grindaheim, Norway, 8-12 August 1990. Ed. by James E. Knirk. 1994.

8. Michael P. Barnes: The runic inscriptions of Maeshowe, Orkney. 1994.

7. Rune Palm: Runor och regionalitet. Studier av variation i de nordiska minnesinskrifterna. With a summary in English: Runes and regionality. Studies of variation in the Scandinavian commemorative inscriptions. 1992. Fulltext

6. Blandade runstudier 1. With English summaries. 1992.

5. Jan Axelson: Mellansvenska runristare. Förteckning över signerade och attribuerade inskrifter. 1993.

4. Svante Lagman: De stungna runorna. Användning och ljudvärden i runsvenska steninskrifter. Deutsche Zuzammenfassung: Die punktierten Runen. Gebrauch und Lautwerte in runenschwedischen Steininschriften. 1990. Nytryck 1992. Fulltext

3. Henrik Williams: Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. With a summary: The os-rune. Use and phonetic value in Rune-Swedish inscriptions on stone. 1990. Fulltext

2. Lena Peterson: Svenskt runordsregister. 1989. Andra, reviderade uppl. 1994. Tredje, reviderade upplagan, 2006. Fulltext (finns endast som digital publikation).

1. Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi. En presentation och några forskningsresultat. 1989. Fulltext.

Runrön i DiVA

 • Bianchi, Marco

  Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland

  Open access
 • Peterson, Lena

  Svenskt runordsregister

  Institutionen för nordiska språk, 2006.

  Open access
 • Williams, Henrik; Larsson, Patrik

  Blandade runstudier 3

  2004.

  Open access
 • Snædal, Thorgunn

  Medan världen vakar: Studier i de gotländska runinskrifternas språk och kronologi

 • Larsson, Patrik

  Yrrunan: Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Open access
 • Stille, Per

  Runstenar och runristare i det vikingatida Fjädrundaland: En studie i attribuering : eine Studie in Attribuierung

 • Åhlén, Marit

  Runristaren Öpir: En monografi

 • De stungna runorna

  Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter Lagman, Svante

  Open access
 • Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter

  Williams, Henrik

  Open access
 • Elmevik, Lennart; Peterson, Lena

  Projektet De vikingatida runinskrifternas kronologi: En presentation och några forskningsresultat

  1989.

  Open access