Sociolingvistisk bibliografi för Sverige

Årsboken Sociolinguistica innehåller en årlig bibliografi över sociolingvistisk litteratur som utkommit i enskilda europeiska länder under ett visst år. Den svenska delen av bibliografin upptar verk som publicerats i svenska publikationer eller av svenska författare eller om svenska förhållanden. Bibliografin omfattar både monografier, samlingsverk, tidskrifter och uppsatser i tidskrifter och samlingsverk. Såväl digitalt publicerade verk som traditionellt tryckta arbeten ingår.  

Den sociolingvistiska bibliografin för Sverige har för perioden 2001-2010 sammanställts av Britt-Louise Gunnarsson. Biografierna för 2011-2013 har sammanställts av Anna-Malin Karlsson.